Tutkimus ja analytiikka

Insight-yksikkö tarjoaa asiakkaidemme tiedontarpeisiin monipuolisia tutkimusratkaisuja ja analyysipalveluja.

Kohderyhmän ymmärtäminen
Kuka on tärkein asiakkaasi ja miten hänet tavoitetaan?
Tuotemerkkimittaukset ja -analyysit
Miten oma tuotemerkki positioituu kuluttajien mielissä verrattuna kilpailijoihin?
Ostopolkututkimukset
Millä perusteilla kuluttajat tekevät ostopäätöksiä?
Tuotemerkki- ja viestinnän tracking
Miten viestintä vaikuttaa avainmittareiden kehittymiseen?

Insight-yksikkö tarjoaa asiakkaidemme tiedontarpeisiin monipuolisia tutkimusratkaisuja ja analyysipalveluja. Ydinosaamisemme kattaa niin oman, ostetun kuin ansaitunkin median analysoinnin sekä kuluttajakäyttäytymisen tuntemisen.

Tässä joitakin esimerkkejä palveluvalikoimastamme. Tulemme mielellämme kertomaan lisää ja räätälöimme ratkaisumme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Kohderyhmän ymmärtäminen

Kuka on tärkein asiakkaasi ja miten hänet tavoitetaan? Minkälaisia arvoja, asenteita, tarpeita ja motiiveja hänellä on? Kohderyhmän syvällinen tunteminen auttaa niin mainonnan viestin ja tyylin suunnittelussa kuin mediavalintojen tekemisessäkin. Lisäksi kohderyhmän tavoittamiseksi on tärkeä tietää, missä ja milloin kuluttaja tavoitetaan ja millä päätelaitteilla. Käytössämme on laajat kuluttajatietokannat kohderyhmän kuvaamiseksi. Tutkimusasiantuntijamme suunnittelevat myös kuluttajatutkimuksia räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kansainvälisen ketjun tuki mahdollistaa kohderyhmäkuvausten toteuttamisen ja analysoinnin markkinasta riippumatta.  

Tuotemerkkimittaukset ja -analyysit

Miten oma tuotemerkki positioituu kuluttajien mielissä verrattuna kilpailijoihin? Mitkä tekijät vaikuttavat preferenssiin? Minkä ominaisuuksien suhteen tuotemerkki yli- tai alisuoriutuu suhteessa kilpailijoihin? Tuotemerkki/bränditutkimukset auttavat ymmärtämään tuotemerkin aseman suhteessa kilpailijoihin sekä brändin vahvuudet ja heikkoudet. Tunnettuuden ja mielikuvan kehittymisen seurannan lisäksi analyysi ennustaa markkinaosuuden kehittymistä kilpailijaryhmässä. Tutkimus selvittää tuotemerkin imagon, ja mitkä ovat toisaalta sen valintaa puoltavat tekijät sekä toisaalta esteet olla valitsematta sitä.

Ostopolkututkimukset

Millä perusteilla kuluttajat tekevät ostopäätöksiä ja miten heihin voisi vaikuttaa? Mitkä päätelaitteet ja mediatyypit ovat tärkeimpiä kuluttajille heidän tehdessään ostopäätöksiä? Missä ostopolun vaiheissa heihin voi vaikuttaa tehokkaimmin? Miten ostopolut vaihtelevat eri segmenteissä sekä tuotekategorioittain? Näiden tutkimusten avulla tunnistamme ostopolun muodon ja vaiheet sekä vaikuttavimmat kanavat polun eri vaiheissa. Tutkimme kunkin kanavan käyttöä ja käytön laajuutta kussakin kohderyhmässä. Ostopolkututkimusten tuoman tiedon avulla voimme aidosti kohdentaa oikean viestin oikeaan kohtaan ostoprosessissa, jolloin kuluttaja on vastaanottavaisimmillaan ostopäätöstä tukevalle viestinnälle.

 

Kilpailija-analyysit

Minä ajankohtana ja missä medioissa kilpailijat mainostavat ja minkälaisilla volyymeilla? Miten mainospanostukset ovat kehittyneet toimialalla ylipäätään, tiettyjen kilpailijoiden osalta tai mediatyypeittäin? Mikä on oman tuotemerkin osuus mainonnasta markkinoilla kilpailijoihin verrattuna? Mainospanostusten seuranta on tärkeä osa mediasuunnittelua. Suosittelemme mainospanostusseurantaa erityisesti trackingiin yhdistettynä.

Tuotemerkki- ja viestinnän tracking

Miten viestintä vaikuttaa avainmittareiden (KPI:t) kehittymiseen? Entä miten tuotemerkin muistaminen (spontaani ja autettu) sekä mainonnan huomaaminen korreloivat viestinnässä tehtävien muutosten kanssa? Trackingin avulla seurataan muun muassa tuotemerkin ja mainonnan muistamisessa, harkinnassa ja preferenssissä tapahtuvia muutoksia sekä peilataan niitä rinnan kampanjasuunnitelman kanssa. Kilpailijoiden tunnusluvuissa tapahtuvien muutosten analysoimiseksi suosittelemme, että trackingiin yhdistetään myös kilpailijoiden mainospanostusdata. Näin esimerkiksi merkittävät muutokset mainonnan muistamisessa voidaan selittää kasvaneiden mainospanostusten avulla.

Kampanjan jälkimittaukset

Mikä oli kampanjan huomioarvo (kokonaisuudessaan sekä eri mediaryhmittäin)? Pidettiinkö kampanjasta ja puhutteliko se kohderyhmää? Oliko kampanjalla aktivoiva vaikutus? Entä tukiko kampanja tuotemerkin imagoa kuluttajien mielissä? Kampanjoiden jälkimittaukset ovat tärkeitä tutkimuksia, joilla todennetaan kampanjan huomaaminen sekä mahdollinen aktivoiva vaikutus kohderyhmässä. Kohderyhmältä saatu palaute auttaa muun muassa seuraavien kampanjoiden mediavalinnan sekä luovan toteutuksen suunnittelussa. Analysoimme lisäksi myös kampanjan näkyvyyttä ansaituissa kanavissa (esimerkiksi sosiaalinen media, blogit ja foorumit).

Raportointinäkymät

Autamme asiakkaitamme myös datan järjestämisessä helposti luettavaan ja hyödynnettävään muotoon. Raportointinäkymät (dashboardit) räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kaikki asiakkaan tärkeimmät informaatiolähteet kuten CRM-, nettianalytiikka-, kampanjan jälkimittaus-, tracking- sekä mainospanostusdatat voidaan integroida samaan näkymään, jolloin tietojen vertaaminen keskenään helpottuu merkittävästi. Käyttöliittymä on web-pohjainen ja mobiilioptimoitu, joten lukuja on helppo tarkistaa missä tahansa internetyhteyden päässä. Raportointijärjestelmään voidaan myös varsin joustavasti rakentaa eri näkymiä eri käyttöoikeuksien taakse.

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi tutkimustarjonnastamme tai ota yhteyttä! Tulemme mielellämme kertomaan lisää!

Toimistomme