Internet of Things on jo täällä – oletko sinä valmis?

Milleniaalit ovat kaikista tiedostavimpia internetin käyttäjiä Suomessa – X-sukupolvi potentiaalisin käyttäjäryhmä Internet of Thingsiä hyödyntäville päivittäistavaramerkeille

Aktiivisesti internetiä käyttävät milleniaalit ovat selvästi X-sukupolvea tiedostavampia kuluttajia yksityisyydensuojaan liittyen. Lähes kaksi kolmasosaa milleniaaleista kertoo olevansa huolissaan siitä, että yritykset saavat tietoonsa internetiin yhdistettyjen tuotteiden ja tuotepakettien avulla miten, milloin ja kuinka usein he käyttävät erilaisia tuotteita ja palveluita. X-sukupolven edustajista tietosuojastaan huolestuneita on reilu puolet.

Milleniaalit kertoivat muita useammin pelkäävänsä sitä, että yritykset keräisivät heidän kulutuskäyttäytymisestään yksityiskohtaisia tietoja. Lisäksi nuoret ajattelevat muita useammin, että yrityksillä ei ole oikeutta tietää kaikkea heidän kulutuskäyttäytymisestään. Milleniaalien ja X-sukupolven asenteet omien kulutuskäyttäytymistietojen luovuttamisesta yrityksille eroavat suuresti toisistaan: Milleniaaleista jopa puolet kokevat, että yrityksillä ei ole oikeutta tietää heidän kulutuskäyttäytymisestään. Vastaavasti X-sukupolven edustajista ajattelee näin 39%. Reilu kolmasosa milleniaaleista koki myöskin, että he eivät saa mitään vastinetta itselleen, jos he luovuttavat kulutuskäyttäytymiseensä liittyviä tietojaan yrityksille. Ero milleniaalien ja X-sukupolven välillä on myös tässä suuri: milleniaalit 36% vrt. X-sukupolvi 16%.

Suomessa X-sukupolven edustajat ovat kaikista kiinnostuneimpia ´Internet of Thingsin´ (IoT) tuomista mahdollisuuksista. Suomalaisista kuluttajista 35-49-vuotiaat X-sukupolven edustajat tulevatkin todennäköisimmin omaksumaan ja hyödyntämään IoTin tuomia mahdollisuuksia ensimmäisten joukossa. X-sukupolvelle IoT tarjoaa ennen kaikkea arkea helpottavia uusia ratkaisuja, kuten esimerkiksi muistutusviestejä päivittäistavaratuotteiden loppumisesta, laitteiden tekemiä automaattisia tuotteiden uudelleentilauksia tai tuotepaketeista ladattavia käyttö- ja valmistusohjeita tai videotutoriaaleja. X-sukupolvi on lisäksi kiinnostunut kodin turvallisuuden, lämmityksen ja ilmastoinnin sekä autojen yhdistämisestä internetiin ja saamaan sitä kautta esimerkiksi laitteiden toimintaan liittyvää tietoa. Kaksi kolmasosaa (66%) X-sukupolven edustajista kertoi ylipäätään olevansa kiinnostuneita siitä, että heidän kotonaan olevat tuotteet ja asiat olisivat yhdistettyinä internetiin.

Vaikka milleniaalit ovat X-sukupolvea varovaisempia luovuttamaan kulutuskäyttäytymiseensä liittyvää tietoa, he ovat vanhempia sukupolvia useammin kiinnostuneita saamaan IoT-tekniikan avulla tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja tuotteiden käyttöön liittyvistä suosituksista kuten esimerkiksi viimeisen käyttöpäivän lähestymisestä.

’Internet of Things’ eli Asioiden Internet on jo läsnä Suomessa, halusivat kuluttajat sitä tai eivät. Kun yritykset alkavat keräämään IoTin avulla kulutuskäyttäytymiseen liittyviä tietoja, tärkeimmiksi muistettaviksi asioiksi nousevat: 1) kuluttajat haluavat saada vastinetta luovuttamilleen tiedoille, 2) kuluttajat haluavat sellaisia ratkaisuja, joita on helppoa ja yksinkertaista käyttää ja 3) kuluttajat haluavat pitää kontrollin itsellään siitä mitä, milloin ja kuinka usein he saavat yhteydenottoja ja muistutuksia.

Mindsharen Connected Products -tutkimus toteutettiin toukokuussa GroupM Finlandin LivePanel -internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi 460 18–64-vuotiasta suomalaista kuluttajaa, jotka omistavat älypuhelimen ja ovat tehneet viimeisen kuukauden aikana ostoksia verkossa. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi GroupM Finland, ja aineistoa verrattiin Mindsharen vastaaviin 19:ssa maassa toteuttamiin tutkimuksiin.

GroupM on Pohjoismaiden suurin mediatoimistokonserni, johon kuuluvat toimistot Mindshare, Maxus, MEC ja Mediacom. Suomessa GroupM:llä on noin 60 työntekijää.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat GroupM Finlandin
Senior Insight Manager Heidi Laiho, puh. 040 7667 707 tai heidi.laiho@groupm.com
Head of Insight Kirsi Laine, puh. 044 2823 546 tai kirsi.laine@groupm.com

Toimistomme