Valikko Sulje

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointiviestinnän keinoista tavoittaa brändin kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Vaikuttajamarkkinoinnin teho on yksinkertaisesti siinä, että vaikutusvaltainen henkilö välittää brändin viestin uskottavalla tavalla omalle yleisölleen. Kuluttajien keskuudessa vaikuttajan viesti koetaan lähtökohtaiseti brändin omaa ääntä luotettavampana ja vaikuttajalla on usein läheinen suhde seuraajakuntaansa, joka näkyy myös vahvana sitoutumisena vaikuttajan sisältöihin.

Tunnemme media- ja vaikuttajakentän ja osaamme sitoa vaikuttajamarkkinoinnin yhteen brändin liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Palveluihimme kuuluu niin liiketoimintaa tukevan vaikuttajastrategian luominen kuin myös pienempien vaikuttajayhteistöiden suunnittelu ja toteuttaminen osana yrityksen muuta markkinointia. Autamme vaikuttajien valinnassa ja kilpailuttamisessa, sisältökalenterin luomisessa,kampanjakoordinoinnissa ja raportoinnissa sekä kuvauksien järjestämisessä.

Vaikuttaja-analyysin avulla varmistamme, että brändin sekä vaikuttajan välille syntyy oikeanlainen ”match”, jonka avulla toteutamme uskottavaa sisältömarkkinointia niin vaikuttajan omissa kuin brändin kanavissa. Vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteille asetetaan tavoitteet ja mittarit, joiden avulla pystymme arvioimaan tuloksellisuutta. Palveluitamme vaikuttajamarkkinoinnin kentässä ovat:

  • Vaikuttajastrategian luominen
  • Vaikuttajakonseptien ja -kampanjoiden ideointi
  • Vaikuttajavalinnat ja ehdotukset tunnusluvuin
  • Vaikuttajasopimukset, hintaneuvottelut ja briiffit
  • Projektinhallinta ja koordinointi
  • Kuvauksien järjestäminen ja niihin osallistuminen
  • Seuranta ja raportointi

Ota yhteyttä!