Valikko Sulje

Ohjelmallinen ostaminen ja Xaxis

Ohjelmallinen ostaminen, eli programmatic buying

Ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa display- ja videomainonnan ostamista automaatiota ja teknologiaa hyödyntäen. Perinteisessä suoraostamisessa korostuu tarjouspyynnöt ja ihmisten väliset neuvottelut, kun taas ohjelmallinen ostaminen nojautuu automaatioon ja algoritmeihin, sekä reaaliaikaisuuteen. Tällöin mainosnäyttöjen ostaminen tapahtuu reaaliajassa ja yksitellen huutokaupassa. Ohjelmallisessa ostamisessa datan hyödyntäminen korostuu.

Ohjelmallinen ostaminen itsessään tapahtuu ostajan ostojärjestelmän DSP (Demand side platform) ja julkaisijan myyntijärjestelmän SSP (Supply side platform) avulla. Nämä järjestelmät mahdollistavat mainospörssin, jossa ostaja ja myyjä tapaavat ja aloittavat huutokaupan mainosnäytöstä. Huutokauppatyyppejä on kaksi, avoin huutokauppa ja suljettu huutokauppa. Avoimessa huutokaupassa julkaisija asettaa mainosinventaarin myyntiin tietyillä pohjahinnoilla, ja mahdollistaa isolle ostajamäärälle kilpailun mainosnäytöistä. Suljettu huutokauppa mahdollistaa sekä julkaisijalle että ostajalle kontrolloidumman kauppapaikan. Tällöin julkaisija ja ostaja tekevät erillisen sopimuksen ja ostaja tietää tarkalleen, missä mainonta näkyy.

Datan käyttö on äärimmäisen tärkeässä roolissa ohjelmallisessa ostamisessa. Laaja-alainen datan hyödyntäminen mahdollistaa erittäin tarkan kohdentamisen ja dataa hyödynnetäänkin myös kampanjoiden optimoinneissa.  Ohjelmallisessa ostamisessa pystytään käyttämään ja hyödyntämään kolmea eri datalähdettä; julkaisijan dataa, mainostajan omaa dataa ja kolmannen osapuolen dataa. Tällä tavoin tehostamme mainontaamme ja tavoitamme oikeat kohderyhmät ja kuluttajat asiakkaillemme, saaden mediabudjetille parhaan mahdollisen hyödyn.

Xaxis

Xaxis on globaali digitaalisen median alusta, joka yhdistää mainostajat ja julkaisijat yleisöihin kaikissa kanavissa. Xaxiksella on yli 3 000 asiakasta 47 markkinalla Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Xaxis tarjoaa markkinoijille mahdollisuuden toteuttaa koordinoidusti monikanavaisia ohjelmallisia kampanjoita sekä alan laajimman ja brändiystävällisimmän mainostilaverkoston.

Xaxis (Outcome Media) auttaa mainostajia saavuttamaan digitaalisen median investoinneilla tuloksia, jotka ovat suoraan linjassa mainostajan liiketoimintatavoitteisiin. Tuloksiin päästään asettamalla kaikille ohjelmallisille kampanjoille mitattavat KPI:t, jotka perustuvat asiakkaan todellisiin tavoitteisiin.

 

Bränditurvallisuus

Skaalautuvuus sekä yhteistyö paikallisten ja kansainvälisten julkaisijoiden kanssa mahdollistavat mainostajalle bränditurvallisen ympäristön.

Asiantuntijuus

Xaxiksella on ohjelmalliseen ostamiseen erikoistunut paikallinen tiimi, jonka tukena on globaali verkosto sekä jatkuvasti kehittyvät työkalut ja toimintamallit. Xaxiksen data-, analytiikka- ja strategiatiimit ovat olleet ohjelmallisen mediaostamisen ja -suunnittelun edelläkävijöitä asiakkaillemme jo vuodesta 2011. Yhdistämme Xaxiksessa useita eri datalähteitä, jotta voimme rakentaa räätälöityjä ja tehokkaita kampanjastrategioita.

Tekoälytyökalu Copilot

Copilot on Xaxiksen rakentama AI teknologia-alusta, joka on suunniteltu ohjelmallisen mainonnan optimointiin. Copilot hyödyntää satoja tuhansia oppimismalleja sekä niihin perustuvia algoritmistrategioita älykkääseen ja nopeaan optimointiin.

Copilotin avulla kampanjan tavoitteet saavutetaan tehokkaasti, sillä tekoälyn avulla voidaan automatisoida toistuvia tehtäviä sekä prosessoida suuria datamääriä.

  • Saavuta tavoitteet nopeammin
  • Hyödynnä dataa tehokkaammin
  • Reagoi muutoksiin reaaliajassa

Ota yhteyttä!