Valikko Sulje

Tämä on GroupM

’’Se joka oppii nopeimmin, voittaa.’’
Autamme yrityksiä saamaan markkinoinnista parhaat hyödyt irti ja menestymään kilpailussa, sekä uusilla markkinoilla ja tuotealueilla. Autamme kohdentamaan investoinnit oikein ja saavuttamaan kasvua halutusti. Tervetuloa asiakkaaksi, kumppaniksi tai töihin!

Kasvustrategia perustuu asiakasymmärrykseen

”Yrityksen tärkein tehtävä on ratkaista palvelullaan yksi asiakkaan tärkeä ongelma kunnolla ja osuvasti loppuun asti. Nopeimmin kasvavat ja parhaiten menestyvät yritykset ovat pelkistäjiä.”

Menestyvässä markkinoinnissa on kolme vaihetta:

1) Ennakoiva tulevaisuudenkuva kuluttajan tarpeista ja odotuksista

2) Palveluiden muotoilu kuluttajakäyttäytymisen tarpeita vastaaviksi

3) Asiakkaiden myynti- ja palveluputkien laittaminen vetämään.

Liiketoiminnan elämys- ja kokemusvetoinen kasvu alkaa asiakasymmärryksestä ja ennakoivaan tulevaisuudenkuvaan perustuvan tiekartan rakentamisesta asiakasyritykselle. Ymmärrys asiakaskäyttäytymisestä ohjaa liiketoimintatavoitteiden määrittelyä, antaa perustan viestinnän arkkitehtuurille ja ohjaa mediasuunnitteluamme. On keskeistä tietää, ohjaako loppuasiakkaan päätöksiä esimerkiksi vaihtelunhalu, elämys ja parhaan vaihtoehdon metsästäminen, vai turvallisuus, kontrollintunne ja heikon valinnan välttäminen.  Data- ja teknologiatyökalut vahvistavat nopeasti mikä kiinnostaa, mikä on olennaista ja mikä vaikuttaa.

Tunnistamme mahdollisuudet ja autamme sinua toteuttamaan ne

Haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään globaalissa kilpailussa ja murtautumaan maailmanmarkkinoille. Voittamaan osuutta kilpailijoiltaan muillakin kuin hintatekijöillä.

Vastaamme kysymyksiin miten paljon ja millä tavalla markkinointiin kannattaa panostaa oman liiketoiminnan kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointi edustaa noin kahta prosenttia maailman kokonaistuotannon arvosta, menestyvimmät yritykset käyttävät rahaa markkinointiin yleensä huomattavasti enemmän.

Autamme määrittämään, miten markkinointi voi kasvattaa yrityksen yläviivaa ja miten se voi auttaa kokonaiskulujen karsimisessa? Mitkä tarpeet ovat kasvussa, miten ja minne voi synnyttää uutta kysyntää markkinoinnin avulla?

Markkinoilla on enemmän viestintäväyliä ja jakelureittejä asiakkaan luo kuin koskaan aiemmin.  Autamme yrityksiä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat omalla ostopolullaan oikeilla viesteillä oikeaan aikaan oikeassa kontekstissa. Pystymme täydentämään asiakkaiden liiketoimintaosaamista omalla kokemuksellamme, mikä kattaa noin kolmanneksen maailman kaikesta markkinointiviestinnästä.

Tarjoamme tuntemusta ja osaamista globaalista, sekä lokaalista yleisökäyttäytymisestä, kehittyneitä markkinoinnin työvälineitä ja kyvykkäitä ihmisiä, joilla on kokemusta toimimisesta maailman johtavien brändien parissa.

Toimitamme viestintä- ja asiakaskokemusvetoista kasvua

Olemme loistava kasvukumppani kansainvälistymisessä ja pystymme tarjoamaan skaalautuvat palvelut kasvuyrityksille. Datan ja teknologian hyödyntäminen on usein avain menestyvään markkinointiin ja toisin päin. Noin 75% nopeimmin arvoaan kasvattavista yrityksistä on teknologiayrityksiä.

Avainhenkilöillemme on yhteistä intohimo ymmärtää ostokäyttäytymistä, asiakaskokemuksen ja brändien mahdollisuuksia, muuttuvia kuluttajatarpeita, mediaa ja teknologiaa. Jokaiselle alueelle on erityisosaajansa maaorganisaatiossamme ja täydennämme Suomen tiimiä joustavasti kaikilla niillä markkinaosaamisilla, mitä asiakas tarvitsee.

Osana asiakassopimuksiamme rakennamme asiakasyritystemme kanssa yhteisiä oppimisen ohjelmia, joissa kartutamme osaamista uusimmistä markkinoinnin menetelmistä ja vaikutustavoista. Tuomme käyttöösi kokemusta, perspektiiviä, luovuutta, laskentavoimaa ja vastuunkantoa. Kaikissa maissa, kaikilla toimialoilla, kaikissa kanavissa. Tällä hetkellä nopeimmin kasvavat brändit tuovat vahvuuksiaan suoraviivaisesti, haastavasti ja elämyksellisesti esille.

Ota yhteyttä!